Barntandvård

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 19. De har också rätt att välja tandläkare för allmäntandvården. De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar. Vi tar gärna hand om era barns tänder om ni önskar det, och alla föräldrar har fritt att själv välja tandläkare till sina barn.

Vi har givetvis avtal med Landstinget och det kostar ingenting att komma hit med barnen. Skulle det krävas tandreglering eller annan specialisttandvård remitterar vi vidare till Folktandvårdens specialisttandläkare för konsultation och behandling. Självfallet är detta också kostnadsfritt.