Vällingby
Tandvårdscenter

Om oss

Vi på Vällingby Tandvårdscenter erbjuder allmäntandvård för vuxna. Vår målsättning är givetvis att du inte ska behöva träffa oss så ofta. Därför jobbar vi med förebyggande tandvård som anpassas efter dina behov.

Vi utför även omfattande bättre habiliteringar och implantatkirurgi och protetik, det vill säga att vi ersätter förlorade tänder med traditionella kronor, broar, proteser samt implantatbehandlingar. Vi arbetar enbart med etablerade och väldokumenterade metoder och samarbetar med lokala tandtekniker.

Kliniken är anslutna till Sveriges tandläkarförbund, Privattandläkarna, samt givetvis till Försäkringskassan. Kliniken är helt digitaliserad, dvs röntgen, foton och journaler lagras digitalt. Detta medför många viktiga fördelar. Dels gör den nya digitala röntgentekniken att du som patient utsätts för betydligt mindre strålning än tidigare. Röntgenbilder och vanliga bilder visas direkt på en dataskärm. Detta underlättar dialogen mellan patient och tandläkare vid genomgång av behandlingar och resultat. En annan stor fördel är att tekniken inte kräver några kemikalier, vilket är bra för miljön.

Tandblekning

Vi kan hjälpa dig med att bleka dina tänder. Man kan bleka flera tänder i bettet eller bara en enstaka missfärgad tand. Viktigt att veta är att fyllningar och kronor inte bleks liksom att gul-bruna toner är lättare att bleka än grå-blå. Vi använder väl beprövade produkter i individuellt anpassade skenor.

Tandfyllningar

När en tand behöver lagas pga karies (”hål i tanden”) eller om den gått sönder av någon annan anledning kan man ofta göra en plastfyllning. Det är en relativt enkel, billig och ofta hållbar behandling om fyllningen inte blir alltför omfattande.

Kronor

Vid större skador vet vi av erfarenhet att plastfyllningar inte håller särskilt bra. Då kan det krävas att man gör en krona. Kronan kan vara helt i porslin eller bestå av en metallkärna med porslin på ytan.

Broar

Saknas det en eller flera tänder kan dessa ersättas med en eller flera broar. Det är egentligen sammanfogade kronor. De består ofta av ett metall- skelett med porslin utanpå. De kan även göras helt utan metall.

Implantat

Saknade tänder kan också ersättas med tandimplantat. Det innebär att man opererar in titanskruvar i käkbenen som man sedan bygger enstaka tänder, broar eller proteser på. Det ger en känsla av ”egna tänder” som sitter fast.

Rotbehandling

En tand kan ibland behöva rotbehandlas (Rotfyllning). Ofta är tanden infekterad och infektionen måste tas bort. Tänder som skadats i ex. ett olycksfall kan också ibland behöva rotfyllas.

Proteser

Tandförluster kan också ersättas av avtagbara proteser. Det är ofta en väl fungerade lösning. delproteser fäster med klamrar på kvarvarande tänder.