Vällingby
Tandvårdscenter

Om oss

Företaget bedriver allmäntandvård för barn och vuxna. Vi utför även omfattande habiliteringar, implantatkirurgi och protetik, det vill säga att vi ersätter förlorade tänder med traditionella kronor, broar, proteser samt implantatbehandlingar.

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Basfakta

Fler än 1300 listade patienter, dec 2017.

Företaget bedriver allmäntandvård för barn och vuxna. Vi utför även omfattande habiliteringar, implantatkirurgi och protetik, det vill säga att vi ersätter förlorade tänder med traditionella kronor, broar, proteser samt implantatbehandlingar.

På Allabolag.se finns mer information om Vällingby Tandvårdscenter AB

Ägare: Anwar Hossen
Styrelse: Anwar Hossen

Kvalitet

Vi arbetar enbart med etablerade och väldokumenterade metoder och samarbetar med lokala tandtekniker.

Kliniken är anslutna till Sveriges tandläkarförbund, Privattandläkarna, samt till Försäkringskassan.

Kliniken är helt digitaliserad, dvs röntgen, foton och journaler lagras digitalt. Detta medför många viktiga fördelar. Dels gör den nya digitala röntgentekniken att du som patient utsätts för betydligt mindre strålning än tidigare. Röntgenbilder och vanliga bilder visas direkt på en dataskärm. Detta underlättar dialogen mellan patient och tandläkare vid genomgång av behandlingar och resultat. En annan stor fördel är att tekniken inte kräver några kemikalier, vilket är bra för miljön.

Vi anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult som sköter bokföring, löner och upprättar bokslut kvalitativt. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult signalerar förtroende, kompetens och trygghet för banker, myndigheter och företagare. En auktoriserad redovisningskonsult ska utföra sina uppdrag med iakttagande av Srf Konsulternas förbunds
stadgar, etiska regler och Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag samt genomgå av förbundet föreskriven vidareutbildning och kvalitetskontroll.

Personal

Ca 3-4 anställda, varav 2-3 kvinnor och 1 man, motsvarande 3-4 heltidstjänster, dec 2017. Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv.