Vällingby
Tandvårdscenter

Behandlingar

När du kommer till oss för första gången gör vi en ordentlig genomgång av dina tänder. Beroende på hur stort vårdbehov du har och hur mycket lagningar, kronor osv du har gör vi en bedömning av hur omfattande röntgenundersökning vi behöver göra.

Vi tar ofta även fotografier för att kunna göra en ordentlig dokumentation inför ex.vis en stor behandling eller en blekning.

Här kan du se ett urval av våra vanligaste behandlingar.

Tandblekning

Vi kan hjälpa dig med att bleka dina tänder. Man kan bleka flera tänder i bettet eller bara en enstaka missfärgad tand. Viktigt att veta är att fyllningar och kronor inte bleks liksom att gul-bruna toner är lättare att bleka än grå-blå. Vi använder väl beprövade produkter i individuellt anpassade skenor.

Tandfyllningar

När en tand behöver lagas pga karies (”hål i tanden”) eller om den gått sönder av någon annan anledning kan man ofta göra en plastfyllning. Det är en relativt enkel, billig och ofta hållbar behandling om fyllningen inte blir alltför omfattande.

Kronor

Vid större skador vet vi av erfarenhet att plastfyllningar inte håller särskilt bra. Då kan det krävas att man gör en krona. Kronan kan vara helt i porslin eller bestå av en metallkärna med porslin på ytan.

Broar

Saknas det en eller flera tänder kan dessa ersättas med en eller flera broar. Det är egentligen sammanfogade kronor. De består ofta av ett metall- skelett med porslin utanpå. De kan även göras helt utan metall.

Implantat

Saknade tänder kan också ersättas med tandimplantat. Det innebär att man opererar in titanskruvar i käkbenen som man sedan bygger enstaka tänder, broar eller proteser på. Det ger en känsla av ”egna tänder” som sitter fast.

Rotbehandling

En tand kan ibland behöva rotbehandlas (Rotfyllning). Ofta är tanden infekterad och infektionen måste tas bort. Tänder som skadats i ex. ett olycksfall kan också ibland behöva rotfyllas.

Proteser

Tandförluster kan också ersättas av avtagbara proteser. Det är ofta en väl fungerade lösning. delproteser fäster med klamrar på kvarvarande tänder.